Regler Årås Endurobana


För allas säkerhet, trevnad och hänsyn

Innan åkningen påbörjas betalar man och skriver in sig i träningspärmen


Priset är 100 kr per träningstillfälle. Avgiften läggs i brevlådan märkt träningsavgift.


Körning är endast tillåten på markerat spår. Markeringarna består av orange pilar och bandning. Och klippta spår på åkrarna. Det innebär att man inte genar i kurvor m.m . Andvänd erat sunda förnuft.


100% fokusering på att köra färdigt ditt varv. Körning på grusvägar och intilliggande åkermark är INTE tillåten. Förutom där spåret korsar grusvägar. Eventuell provkörning av MC sker på banan eller provkörningsbanan.

Som är utmärkt med skylt och pil. Den ligger i anslutning till parkeringen.


Ljudnivå på MC är max 112 decibel enligt Svemos senaste ljudmätningsrutin och krav . Vi ser helst att man kör med registrerad MC. Ljudmätningar kommer att utföras.

Körning till och från starten på spåret sker lugnt och säkert. 100% fokusering på att Gasa när man passerat startskylten. Inte på parkeringen.


Förare som inte respekterar dessa regler avvisas. Observera att all körning sker på egen risk


Vi vill även trycka på att ni kör lungt och försiktigt från och till på Åråsvägen för att visa största möjliga hänsyn och säkerhet för boende och markägare längs vägen. 30 km hastighetsgräns gäller.
Välkommna


Mikael Bengtsson


Klas OlofssonFacebook Årås Enduro Gäng
Välkommna till informationssidan för Årås endurobana


Ordinarie öppettider Banan


Måndag: 16.00-20.00


Onsdag: 16.00-20.00


Lördag: 10.00-18.00Öppet eller stängt meddelas ENDASTpå facebook ENDAST

av markägaren.OBS löpande info finns på Facebooksidan. Vi svara INTE på frågor om det är öppet eller stängt. Det är Facebook som gäller för alla sådan information. Vi är i dagsläget 2016-07-15. 1143 stycken medlemmar på Årås Facebookgrupp. Vilket är väldigt kul naturligtvis. Och gör det omöjligt att svara på sådana frågor vi mail. Så gör en ansökan till FB Gruppen!


Välkommna! :-)
Årås Facebooksida


SMHI Väder för Grästorp (Årås)


Mvh Årås Endurobana

Trollhättans MC SPORT | Grundbergsvägen 13, 46139 Trollhättan | Telefon: 0520-79203|